Klikni za uvećanje mape
Učitavanje mape... logo
Filtriraj

Želite da se bavite seoskim turizmom u Vojvodini? Ovo je prvi korak…

by simke
новембар 17, 2017
Category:   Vesti

Edukativne radionice na temu – Poslovanje u seoskom turizmu Vojvodine su deo projekta koji je pokrenula Turistička organizacija Vojvodine. Edukacija se realizuje na osnovu Priručnika za ruralni turizam koji je izdala Turistička organizacija Vojvodine. Priručnik je izdat sa ciljem podizanja kvaliteta usluga koje se nude u ruralnom turizmu Vojvodine. Za sve koji planiraju da se bave seoskim turizmom i one koji planiraju da unaprede seoski turizam u Vojvodini ove radionice mogu biti od velike koristi.

Cilj edukacije je da se na teritoriji Vojvodine definišu pravci razvoja ruralnog turizma i podigne kvalitet usluga koji se nudi. Pored toga, cilj je da se utiče da sva seoska turistička domaćinstva posluju legalno u skladu sa zakonom.

seoski turizam u Vojvodini

Zašto obuka u seoskom turizmu?

Seoski turizam kao specifična turistička grana okrenut je seoskim domaćinstvima koja u svojim objektima pružaju usluge smeštaja i hrane, kao i niz pratećih sadržaja za potencijalne turiste. Edukacija u seoskom turizmu ima za cilj da ponuđače usluga obuči savremenom pristupu u kreiranju proizvoda kao i da im približi moguću lepezu usluga koje se nude u okviru seoskih domaćinstava. Takođe, edukacija pruža mogućnost poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude, razvija preduzetničke sposobnosti vlasnika objekata u okviru seoskog turizma i predstavlja način za savladavanje poslovnih problema, koji se uglavnom javljaju nakon određenog perioda rada.

Kome je edukacija namenjena?

Tema radionica je seoski turizam u Vojvodini. Edukacija je usmerena ka seoskim domaćinstvima, kategorisanim ali i onim koja to još nisu, kao i onim koja tek žele da se kategorišu. Takođe, edukacija je namenjena mladima koji žele da se uključe u turističku delatnost. Očekuju se i svi koji se ovom delatnošću već bave – zaposleni u turističkim organizacijama, osobama uključenim u seoska domaćinstva i registrovana poljoprivredna gazdinstva na prostoru Vojvodine. Poseban segment edukacije će biti i finansijsko poslovanje.  Interes za ovaj segment trebalo bi da nađu radnici iz lokalnih samouprava koji se bave turizmom.

Raspored radionica

  1. Za područje srednjeg i južnog Banata: Skorenovac, subota, 18.11. u 10h u seoskom domaćinstvu Dani Erne, Bratstva i jedinstva 30. Prijave za radionicu poslati u vidu maila na: too@kovin.info.
  1. Za područje Srema: Donji Tovarnik, ponedeljak, 20.11. u 10h, u Lovačkom domu u Donjem Tovarniku, Milorada Zorkića 2. Prijave za radionicu poslati u vidu maila na: turizam@pecinci.org
  1. Za područje Bačke i severnog Banata: Bečej, utorak, 28.11. u 10h, mala sala opštine Bečej, Trg oslobođenja 2. Prijave za radionicu poslati u vidu maila na tobecej@gmail.com

Ukoliko se bavite seoskim turizmom, a Vaše domaćinstvo nije na našem portau, budite slobodni da nas kontaktirate.